Xem Bói Nốt Ruồi

Xem nốt ruồi trên bàn tay

Ý nghĩa nốt ruồi hiên lên trên lòng bàn tay

  Nốt Ruồi Trên Tay Thông thường ai cũng có nốt ruồi . Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt . Nốt ruồi đỏ còn gọi là nốt ruồi son. Sau đây là vị trí và ý nghĩa của một số nốt more »
Xem nốt ruồi trên thân thể phụ nữ (mặt sau)

Ý nghĩa của nốt ruồi trên thân thể phụ nữ (mặt sau)

  Nốt Ruồi Trên Thân Thông thường ai cũng có nốt ruồi . Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt . Nốt ruồi đỏ còn gọi là nốt ruồi son. Sau đây là vị trí và ý nghĩa của một số nốt more »
Xem nốt ruồi trên thân thể phụ nữ (mặt trước)

Xem ý nghĩa- tướng số của người phụ nữ qua nút ruồi trên thân thể (mặt trước)

  Nốt Ruồi Trên Thân hông thường ai cũng có nốt ruồi . Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt . Nốt ruồi đỏ còn gọi là nốt ruồi son. Sau đây là vị trí và ý nghĩa của một số nốt more »
Xem nốt ruồi trên mặt phụ nữ

Ý nghĩa của nốt ruồi trên mặt của phụ nữ

  Nốt Ruồi Trên Mặt Thông thường ai cũng có nốt ruồi . Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt . Nốt ruồi đỏ còn gọi là nốt ruồi son. Sau đây là vị trí và ý nghĩa của một số nốt more »
Xem nốt ruồi trên mặt đàn ông

Xem ý nghĩa và tướng qua nốt ruồi trên mặt đàn ông

  Nốt Ruồi Trên Mặt Thông thường ai cũng có nốt ruồi . Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt . Nốt ruồi đỏ còn gọi là nốt ruồi son. Sau đây là vị trí và ý nghĩa của một số nốt more »
Xem nốt ruồi ở mặt và trên thân thể đàn ông

Xem tướng và ý nghĩa của nốt ruồi ở mặt và trên thân thể đàn ông

  Nốt Ruồi Trên Thân Thông thường ai cũng có nốt ruồi . Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt . Nốt ruồi đỏ còn gọi là nốt ruồi son. Sau đây là vị trí và ý nghĩa của một số nốt more »
Ý nghĩa nốt ruồi mọc chỗ kín phụ nữ, đoán tài vận

Đoán tài vận, ý nghĩa nốt ruồi mọc chỗ kín phụ nữ

Phụ nữ có nốt ruồi đỏ mọc trong nhũ hoa là sinh con quí tử, thông minh tài tuấn. Nốt ruồi đỏ mọc giữa cổ là thọ, đen là ăn hay trúng thực. Nốt ruồi có lông dài nhiều sợi, mọc ở chỗ tốt thì thật tốt, mọc ở chỗ xấu tăng sự xấu hơn. more »