Khi đang yêu ai đó thật lòng, cô gái nào cũng mong muốn nói ra những điều này!