Những thực phẩm màu tím có tác dụng chống ung thư, đặc biệt loại số 2 rất dễ tìm