danh ngôn về cách sống

Hãy cảm ơn cuộc đời vì chúng ta vẫn còn đang được sống

Từ quan điểm của tôi, mỗi ngày trên hành tinh này chính là ngày cuối cùng. Rất nhiều người đang mê lạc trong cõi hồng trần này, vẫn đang cảm thấy lo lắng, giận dữ và sợ hãi.   Bạn sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Nếu hôm more »

Từ xưa đến nay, chỉ người có tâm đại nhẫn mới làm nên chuyện đại sự

Triệu Vương cho rằng Lý Mục hèn nhát không đánh, nhắc nhở nhiều lần nhưng Lý Mục cứ vờ như không nghe. Triệu Vượng bèn thay tướng khác đến đem quân giao chiến nhiều trận với Hung Nô, kết quả quân Hung Nô quen địa thế và thông thạo tập kích đã đánh cho quân more »