những danh ngôn hay về cuộc sống và tình yêu

Từ xưa đến nay, chỉ người có tâm đại nhẫn mới làm nên chuyện đại sự

Triệu Vương cho rằng Lý Mục hèn nhát không đánh, nhắc nhở nhiều lần nhưng Lý Mục cứ vờ như không nghe. Triệu Vượng bèn thay tướng khác đến đem quân giao chiến nhiều trận với Hung Nô, kết quả quân Hung Nô quen địa thế và thông thạo tập kích đã đánh cho quân more »