những trích đoạn hay nhất

Từ xưa đến nay, chỉ người có tâm đại nhẫn mới làm nên chuyện đại sự

Triệu Vương cho rằng Lý Mục hèn nhát không đánh, nhắc nhở nhiều lần nhưng Lý Mục cứ vờ như không nghe. Triệu Vượng bèn thay tướng khác đến đem quân giao chiến nhiều trận với Hung Nô, kết quả quân Hung Nô quen địa thế và thông thạo tập kích đã đánh cho quân more »

Làm người để vững chãi trên đời, cần phải thấu tỏ 5 điều…

Một người có nhân phẩm tốt, nhất định sẽ cẩn thận cảm thông với người khác, có tấm lòng đồng cảm, vẻ đẹp của họ đến từ nội tâm phong phú, ngôn từ ấm áp từ bi, từ trong ra ngoài thoát ra một vẻ đẹp cao quý.   Để thấu tỏ một người, không more »