Việc làm tốt

4 bước nâng cao AQ để chinh phục sự thay đổi

Nếu có một điều bất biến trong cuộc sống và trong tổ chức, đó chính là sự thay đổi. Để nâng cao AQ của bản thân, hãy nhận lấy trách nhiệm và giúp tổ chức của bạn không chỉ “sống chung” một cách tích cực với sự thay đổi mà còn ủng hộ và chủ more »