Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

Ngôi nhà trong tình trạng đổ nát khi chủ sở hữu mua lại, tường phía sau nhà bị sụt do bị ngấm nước trong thời gian dài. Ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn, cải tạo lại bức tường phía sau và xây thêm một tầng. Mở rộng không gian phòng khách và kết nối với các không gian khác bằng cửa sổ kính, khung thép. Cửa ra vào vườn được mở hoàn toàn để tạo sự liền mạch với phòng ăn.

(Xây dựng) – Cumberland nằm ở khu vực Fort Greene, Brooklyn, New York hoàn thành năm 2015 được thiết kế trang nhã và hiện đại.

Ngôi nhà trong tình trạng đổ nát khi chủ sở hữu mua lại, tường phía sau nhà bị sụt do bị ngấm nước trong thời gian dài. Ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn, cải tạo lại bức tường phía sau và xây thêm một tầng. Mở rộng không gian phòng khách và kết nối với các không gian khác bằng cửa sổ kính, khung thép. Cửa ra vào vườn được mở hoàn toàn để tạo sự liền mạch với phòng ăn.

200703baoxaydung image001 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200703baoxaydung image002 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200704baoxaydung image003 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200704baoxaydung image004 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200705baoxaydung image005 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200705baoxaydung image006 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200706baoxaydung image007 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200707baoxaydung image008 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200707baoxaydung image009 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

200708baoxaydung image010 Thiết kế căn hộ trang nhã tại Brooklyn, New York

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>