Vào khoảng 16,7% căn nhà ở xã hội tại TP. HCM sử dụng sai mục đích

Trong đó, theo Kiểm toán Nhà nước, TP. HCM có 16,7% trong tổng số được kiểm tra đang sử dụng không đúng mục đích, đối tượng (ghi nhận theo biên bản kiểm tra lần gần nhất thực hiện vào tháng 7/2015 của Quỹ Phát triển nhà ở đối với 5 chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước). Trong khi đó, tại Đà Nẵng có 35,5% trong tổng số được Kiểm toán Nhà nước chọn mẫu xác minh hiện đang sử dụng không đúng mục đích, đối tượng.

Theo kết quả kiểm kiểm toán năm 2015 về Chương trình Nhà ở xã hội vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cho thấy, một số địa phương sử dụng không đúng mục đích, đối tượng nhà ở xã hội.

1 85999 Vào khoảng 16,7% căn nhà ở xã hội tại TP. HCM sử dụng sai mục đích

Cụ thể, việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội chưa được quan tâm đúng mức; cơ chế xác định giá bán nhà ở xã hội chưa quan tâm đến việc đảm bảo sự phù hợp giữa giá bán với thu nhập, khả năng thanh toán của các đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Trong đó, theo Kiểm toán Nhà nước, TP. HCM có 16,7% trong tổng số căn hộ được kiểm tra đang sử dụng không đúng mục đích, đối tượng (ghi nhận theo biên bản kiểm tra lần gần nhất thực hiện vào tháng 7/2015 của Quỹ Phát triển nhà ở đối với 5 chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước). Trong khi đó, tại Đà Nẵng có 35,5% trong tổng số căn hộ được Kiểm toán Nhà nước chọn mẫu xác minh hiện đang sử dụng không đúng mục đích, đối tượng.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>